กลับหน้าแรกพิษณุโลกเขต1พิษณุโลกเขต3กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสกสค.ส.ม.ศ.คุรุสภา
k
.
ข้อมูลโรงเรียนของเรา
ประวัติโรงเรียน
e - mail@naponajan
.
ข้อมูลนักเรียน
ปรัชญา คำขวัญวิสัยทัศน์
บุคลากรของเรา
ทำเนียบผู้บริหาร
บริเวณโรงเรียนของเรา
แบบสรุปผลประเมินโครงการ
กรรมการสถานศึกษา
รับ-ส่งหนังสือราชการ
.
คลังความรู้โรงเรียนในฝัน
หน่วยงานราชการอื่น
ที่ว่าการอำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
อบจ.พิษณุโลก
อบต.หนองกะท้าว
สหกรณ์ครู พล.
ม.นเรศวร
ประเพณีนครไทย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เว็บวัดอีสานดอทคอม
นิเทศออนไลน์
ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เดลินิวส์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
เว็บตักสิลานคร
ชุมนุมคนรักพรรณไม้
กล้วยไม้สกุลต่างๆ
เกษตรพอเพียง
ดอกไม้ที่รวมได้(saijai)
สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
หลักสูตรใหม่ศิลปะ2551
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ2551
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ2551
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ2551
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์2551
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์2551
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรใหม่ภาษาไทย2551
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ2551

เศษส่วนเป็นเรื่องง่ายๆ

 

 1. ความหมายของเศษส่วน

1.1 เศษส่วนหมายถึง ส่วนหนึ่งๆ ของจำนวนทั้งหมดที่แบ่งออกเป็นส่วนๆ เท่าๆ กัน เช่นแบ่งแตงโม 1 ผล ออกเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กัน แตงโม 1 ซีก หมายถึง 1 ใน 4 ของแตงโมทั้งหมด เขียนแทนด้วย

1.2 เศษส่วนหมายถึง ส่วนต่าง ๆ ของเซตที่ถูกแบ่งออกเป็นเซตย่อยที่มีจำนวนสมาชิกเท่ากัน เช่น เด็กชาย 2 คน คิดเป็น = ของจำนวนเด็กชาย 6 คน

1.3 เศษส่วนหมายถึง การเขียนเลขในรูปของผลหาร โดยมีเศษเป็นตัวตั้งและส่วนเป็นตัวหาร เช่น แบ่งเด็ก 6 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม จะได้กลุ่มละกี่คน เขียนแทนด้วย = 2 คน

2. การใช้สัญลักษณ์แทนเศษส่วน

ส่วนหมายถึง จำนวนทั้งหมดแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆกัน

เศษหมายถึง จำนวนที่ต้องการจากจำนวนที่แบ่งเป็นส่วนๆ

 

3. วิธีเขียนและอ่านเศษส่วน

1 ใน 2 เขียน อ่านว่า เศษหนึ่งส่วนสอง

5 ใน 9 เขียน อ่านว่า เศษห้าส่วนเก้า

 

ชนิดของเศษส่วน เศษส่วนแบ่งออกเป็น 4 ชนิด

1. เศษส่วนแท้ คือ เศษส่วนที่มีค่าน้อยกว่า 1 หรือตัวเศษมีค่าน้อยกว่าส่วน เช่น 3/4 , 9/10 เป็นต้น

2. เศษส่วนเกิน คือ เศษส่วนที่มีค่ามากกว่า 1 หรือตัวเศษมีค่ามากกว่าส่วน เช่น 3/2 , 10/9 เป็นต้น

3. เศษส่วนคละ คือ เศษส่วนที่มีจำนวนเต็มและเศษส่วนแท้คละกัน

4. เศษซ้อน คือ เศษส่วนที่เศษหรือส่วนเป็นเศษส่วน หรือทั้งเศษส่วนเป็นเศษส่วน

 

 การเขียนเศษเกินเป็นจำนวนคละ การเขียนจำนวนคละเป็นเศษเกิน

1.การเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละอาจทำได้โดยการนำตัวส่วนไปหารตัวเศษผลหารที่ได้จะเป็นจำนวนนับ   เศษที่เหลือเป็นตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิม

ตัวอย่างที่ 1           
วิธีทำ
               

คิดได้จาก    ได้ 2  เศษ1
ตอบ       

 

ตัวอย่างที่ 2             
วิธีืทำ
       

               
คิดได้จาก    ได้ 3 เศษ 2 แล้วทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

 

2. การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน

การเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกินอาจทำได้โดยนำตัวส่วนไปคูณจำนวนนับแล้วบวกกับตัวเศษ  ตัวส่วนคงเดิม

 ตัวอย่าง              

วิธีทำ             

                          

                           

 การเปรียบเทียบเศษส่วน

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัีวส่วนเท่ากัน    ให้นำตัวเศษมาเปรียบเทียบกันได้เลย

การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน  
     ใช้วิธีทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่าักัน  แล้วจึงนำมาเปรียบเทียบกัน
     หรือ  อาจใช้วิธีการคูณไขว้ระหว่างตัวเศษและตัวส่วน   แล้วนำผลคูณที่ได้มาเปรียบเทียบกัน

การทำส่วนใ้ห้เท่ากัน
จงพิจารณาการเปรียบเทียบ   และ
ทำตัวส่วนของ และ ให้เท่ากัน  จะได้

                     และ

เปรียบเทียบเฉพาะตัวเศษ  จะได้  

ดังนั้น        

การคูณไขว้
เมื่อพิจารณาการคูณไขว้  img1.gif  
จะได้ 3 x 5 และ 2 x 4
เนื่องจาก 3 x 5   >  2 x 4ดังนั้น     

 

 

การเขียนเศษส่วนอย่างตำ

เศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดๆ  ที่มากกว่า 1 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกว่า  เศษส่วนอย่างต่ำ

      ตัวอย่าง                   พิจารณา       และ   

    

       

มี 2 หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว

     

        

 ไม่มีจำนวนนับใดๆ ที่มากกว่า 1 ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัว

                              เป็นตัวอย่างของเศษส่วนอย่างต่ำ

                                  ไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำ

พิจารณาการทำ     ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

วิธีที่ 1  นำตัวประกอบร่วมของ 24 และ 36 ที่มีค่ามากที่สุดมาหาร 24 และ 36 เพียงครั้งเดียว

                           

                                 
  img2dog_howl.gif

วิธีที่ 2  นำตัวประกอบร่วมของ 24 และ 36 มาหาร 24 และ 36 ต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะไม่มีตัวประกอบร่วม (ยกเว้น 1) มาหารได้อีก

                  นำ 2 มาหาร                   หรือ              นำ  6  มาหาร

                       นำ 2 มาหาร                                            นำ 2 มาหาร

                        นำ 3 มาหาร                                             ไม่มีตัวประกอบร่วม
                                                                                                 (ยกเว้น 1) มาหารร่วม
                                                                                                ได้อีกแล้ว
                        ไม่มีตัวประกอบร่วม
                              (ยกเว้น 1) มาหารร่วม
                              ได้อีกแล้ว 

 

                a_frog_1.gif ตัีวประกอบร่วมที่นำมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะเป็นจำนวนใดก็ได้ a_frog_2.gif

 

การบวกลบเศษส่วน

 1. การบวกหรือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน     ให้นำตัวเศษมาบวกหรือลบโดยตัวส่วนคงเดิม


ตัวอย่างที่ 1       img3

วิธีทำ

            

     ตอบ    


 ตัวอย่างที่ 2       img3

วิธีทำ

             

     ตอบ    

 

2.  การบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน    ต้องทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันก่อน  โดยอาจทำให้ตัวส่วนของแต่ละจำนวนเท่ากับ  ค.ร.น.   ของตัวส่วนทั้งหมด   แล้วจึงบวกลบกัน


ตัวอย่างที่ 1       img3

วิธีทำ     หา  ค.ร.น. ของ 7 และ 2 ได้ 14

            

                      

                      

                      

     ตอบ    

 
ตัวอย่างที่ 2       img3

วิธีทำ     หา  ค.ร.น. ของ 6 และ 8 ได้ 24

             

                       

                       

                       

     ตอบ    
 

 ที่มา;จากเว็บ ครูอรทัย  สุดบับ(นินเป้า)  

ลงชื่อเข้าเรียนออนไลน์
ลงชื่อ
เลขประจำตัว
ลืม เลขประจำตัว
คำถามยอดฮิต
สาระความรู้
เว็บไซต์จังหวัดของไทย
สะพายเป้ แบกกล้อง
หอพระไตร
ความเป็นมาของชาติไทย
ห้องร้อยบุปผา
ห้องสมุดดิจิตอล
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ประวัติศาสตร์4สมัยของไทย
จังหวัดในแต่ละภาคของไทย
ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน เลขที่ 100 หมู่ 18 บ้านบุ่งเย็น ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 e-mail ; info@naponajan.com 
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com