กลับหน้าแรกพิษณุโลกเขต1พิษณุโลกเขต3กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสกสค.ส.ม.ศ.คุรุสภา
k
.
ข้อมูลโรงเรียนของเรา
ประวัติโรงเรียน
e - mail@naponajan
.
ข้อมูลนักเรียน
ปรัชญา คำขวัญวิสัยทัศน์
บุคลากรของเรา
ทำเนียบผู้บริหาร
บริเวณโรงเรียนของเรา
แบบสรุปผลประเมินโครงการ
กรรมการสถานศึกษา
รับ-ส่งหนังสือราชการ
.
คลังความรู้โรงเรียนในฝัน
หน่วยงานราชการอื่น
ที่ว่าการอำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
อบจ.พิษณุโลก
อบต.หนองกะท้าว
สหกรณ์ครู พล.
ม.นเรศวร
ประเพณีนครไทย
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เว็บวัดอีสานดอทคอม
นิเทศออนไลน์
ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เดลินิวส์
แนวหน้า
ไทยรัฐ
เว็บตักสิลานคร
ชุมนุมคนรักพรรณไม้
กล้วยไม้สกุลต่างๆ
เกษตรพอเพียง
ดอกไม้ที่รวมได้(saijai)
สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
หลักสูตรใหม่ศิลปะ2551
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ2551
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ2551
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ2551
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์2551
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์2551
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรใหม่ภาษาไทย2551
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ2551

อัตราส่วนและร้อยละ

อัตราส่วนและร้อยละ(Ratio and Percentage)

1. อัตราส่วน (Ratio)
  คือ การเปรียบเทียบของสิ่งหนึ่งต่อของอีกสิ่งหนึ่งที่มีหน่วยอย่าง เดียวกัน เช่น  a : b อ่านว่า a ต่อ b  หรือ  a/b
ตัวอย่าง ปรีชาสูง 150 ซม.  นายสุชาติสูง 170 ซม.  ดังนั้นความสูงของ นายปรีชาต่อความสูงของนายสุชาติ คือ 150 ต่อ 170 หรือเขียนเป็น
150 : 170  =  15 :17

2.  อัตราส่วนที่เท่ากัน  คือ อัตราส่วนที่แสดงอัตราเดียวกัน นั่นเอง เช่น 3 : 5  =  6 : 10  =  12 : 20   เป็นต้น

3.  สัดส่วน (Proportion)  คือ ประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการเท่ากันของ  2  อัตราส่วน  เช่น  a : b  =  c : d  อ่านว่า  a  ต่อ b เท่ากับ c ต่อ d 
           
    
การแก้ปัญหาโจทย์สัดส่วน
     1. อ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าโจทย์ต้องการอะไร และให้ข้อมูลอะไรมาบ้าง
     2. สมมุติตัวแปร  แทนสิ่งที่ต้องการ
     3. เขียนเป็นสัดส่วน (เปลี่ยนประโยคภาษาไทยให้เป็นประโยคสัญลักษณ์)
     4. หาค่าตัวแปรในสัดส่วน
     5. ตรวจสอบคำตอบ (นำคำตอบที่ได้ไปแทนค่าในโจทย์) เพื่อความไม่ประมาท

          ตัวอย่าง  การผสมปูนใช้ปูนซีเมนต์และทรายผสมกันด้วยอัตราส่วน 2 : 3  ถ้าต้องการปูนฉาบ  25 ถัง จะต้องใช้ปูนซีเมนต์และทรายอย่างละเท่าไร
               วิธีทำ ปูนซีเมนต์และทรายมีอัตราส่วน 2 : 3
                        ปริมาณปูนฉาบทั้งหมด= 2 + 3 = 5 
                        ปูนซีเมนต์ต่อปูนฉาบทั้งหมด = 2  ต่อ 5
                        สมมุติให้ ปูนซีเมนต์ จำนวน x  ถัง
                                    (กฎคูณไขว้)
                         ดังนั้น ใช้ปูนซีเมนต์จำนวน  10  ถัง    ใช้ทราย จำนวน  25-10 = 15  ถัง

4. ร้อยละ (percentage)  คือ อัตราส่วนที่มีจำนวนหลัง หรือจำนวนที่สองเป็น 100  เช่น  78 : 100  หมายถึง  ร้อยละ 78   หรือ 78%
         

ที่มา ; จาก http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=297

 

ลงชื่อเข้าเรียนออนไลน์
ลงชื่อ
เลขประจำตัว
ลืม เลขประจำตัว
คำถามยอดฮิต
สาระความรู้
เว็บไซต์จังหวัดของไทย
สะพายเป้ แบกกล้อง
หอพระไตร
ความเป็นมาของชาติไทย
ห้องร้อยบุปผา
ห้องสมุดดิจิตอล
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ประวัติศาสตร์4สมัยของไทย
จังหวัดในแต่ละภาคของไทย
ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน เลขที่ 100 หมู่ 18 บ้านบุ่งเย็น ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 e-mail ; info@naponajan.com 
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com