กลับหน้าแรกพิษณุโลกเขต1พิษณุโลกเขต3กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสกสค.ส.ม.ศ.คุรุสภา
k
.
ข้อมูลโรงเรียนของเรา
กรรมการสถานศึกษา
e - mail@naponajan
.
ข้อมูลนักเรียน
ปรัชญา คำขวัญวิสัยทัศน์
ทำเนียบผู้บริหาร
บริเวณโรงเรียนของเรา
ประวัติโรงเรียน
แบบสรุปผลประเมินโครงการ
บุคลากรของเรา
รับ-ส่งหนังสือราชการ
.
e - money สลิปเงินเดือนครู
สร้างบล็อกฟรีblogger.com
คลังความรู้โรงเรียนในฝัน
หน่วยงานราชการอื่น
ประเพณีนครไทย
ที่ว่าการอำเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก
อบจ.พิษณุโลก
อบต.หนองกะท้าว
สหกรณ์ครู พล.
ม.นเรศวร
อ่านข่าวหนังสือพิมพ์
เว็บตักสิลานคร
นิเทศออนไลน์
ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
เว็บวัดอีสานดอทคอม
แนวหน้า
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ชุมนุมคนรักพรรณไม้
กล้วยไม้สกุลต่างๆ
ตำรับยา ตำรับไทย
เกษตรพอเพียง
สมุนไพรดอทคอม
ดอกไม้ที่รวมได้(saijai)
สาระน่ารู้สำหรับคุณครู
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ2551
หลักสูตรใหม่ภาษาไทย2551
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ2551
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ2551
หลักสูตรใหม่ศิลปะ2551
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ2551
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์2551
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์2551
มาฝึกเขียนเว็บไซต์กันเถอะ

 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน 

เลขที่ 100 หมู่ 18  บ้านบุ่งเย็น  ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

 

  

ยินดีต้อนรับสู่รั้ว เขียว เหลือง น.พ.

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธได้รับการคัดเลือกจาก เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

เป็นโรงเรียนดีหนึ่งตำบล และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแม่ข่ายคุณธรรม

วันที่ 17-19 ก.พ.2552 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน ผ่านการประเมินมาตรฐานจาก สมศ.ในระดับดี 


กิจกรรมโรงเรียนของเรา
เปิดบ้านคุณธรรม

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน แม่ข่ายคุณธรรม

กิจกรรมวันพ่อ
   นักเรียนได้ทำบุญวันพ่อและทำในสิ่งที่ดีงาม
กิจกรรมรณรงค์ต้านเอดส์
   นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม
กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่าย
   เข้าร่วมแข่งขัน กีฬาเครือข่ายนครไทย 2
อบรมที่วัดปัญญานันทาราม
   อบรมธรรมที่วัดปัญญานันทาราม รวม 5 วัน
กิจกรรมวันภูมิใจ
   โรงเรียนจัดวันภูมิใจให้แก่นักเรียนจบ ป.6 ม.3
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมการเรียนการสอน เข้าค่ายพักแรมโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน  และ  ลูกเสือเดินทางไกลที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
กิจกรรมประเพณีปักธงชัย
ร่วมกิจกรรมวันปักธงชัยที่หน้าอำเภอนครไทยโรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานส่งรำเซิ้งแห่ต้นผื้งเข้าร่วมขบวนงานประเพณีเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมงานประเพณีกับชุมชน
กิจกรรมพี่สอนน้อง
พี่ดูแลช่วยกันสอนน้องให้เรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนุกน้องๆได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ พี่ ๆ ช่วยกันสอนน้อง ๆ ได้เรียนด้วยกันอบอุ่นน่ารักดีมาก

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้พบคุณครูที่ปรึกษาได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ได้เสนอแนะแก่คุณครู
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานได้จัดสัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียนคุณทุกท่านได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนช่วยปลูกป่าชุมชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชน
กิจกรรมคุณหนูฟันสวย
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมแปรงฟันตอนกลางวันก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน และได้คัดกรองนักเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟันเป็นประจำ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนได้เรียนรู้และได้สนุกสนานกับวิทยาศาสตร์น่ารู้

กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้นักเรียน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีรักและเคารพผู้มีพระคุณ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนทุกคนได้กระทำในสิ่งที่ดีงามเพื่อฝึกให้เป็นคนดี ระลึกถึงพระคุณของแม่
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
 
เลือกเข้าเรียนออนไลน์ กับระบบ e-Learning
เรียนคณิตศาสตร์ e-Learning ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนคณิตศาสตร์ e-Learning ม.2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนคณิตศาสตร์ e-Learning ม.3

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาไทย e-Learning ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาไทย e-Learning ม.2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาไทย e-Learning ม.3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาอังกฤษ e-Learning ม.3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาอังกฤษ e-Learning ม.2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาอังกฤษ e-Learning ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

เรียนภาษาไทยกับครูราณี
ให้สนุกกับการเรียนภาษาไทยคะ 

เรียนคณิตศาสตร์กับครูนิกร
การเรียนคณิตศาสตร์จะทำให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ
เรียนพุทธศาสนากับครูทองดี
เรียนโดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เรียนวิทยาศาสตร์กับครูสุเทพ
เรียนอย่างมีสติจะได้ความรู้ที่แท้จริง   

เรียนประวัติศาสตร์กับครูธงชัย
อยากรู้ประวัติศาสตร์ต้องค้นคว้าให้มากครับ
 
ความรู้ในทุกด้านทำให้เราได้พัฒนาตนเองเลือกที่สนใจเอามาฝาก
นิทานพื้นบ้านก่องข้าวน้อย นิทานพื้นบ้านเรื่องนางสิบสอง
เรื่องย่อรามเกียรติ์ นิราศภูเขาทอง
เรื่องย่อละครพื้นบ้านเรื่องสังข์ทอง พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี
ประเพณีและวัฒนธรรม ธรณีวิทยา
สิ่งแวดล้อม พืชและการเกษตร
ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณิตศาสตร์และสถิติ
 
ลงชื่อเข้าเรียนออนไลน์
ลงชื่อ
เลขประจำตัว
ลืม เลขประจำตัว
คำถามยอดฮิต
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
แห่เทียนเข้าพรรษา
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา
อบรมคุณครูใช้คอมพิวเตอร์
รณรงค์ป้องกันเอดส์
จิปาถะน่ารู้
ครูไทยดอทอินโฟ
รายการกบนอกกะลา
วิทย์เทคโน
ระบบเทรด forex
วันสำคัญในเดือนต่าง ๆ ของไทย
สาระความรู้
เว็บไซต์จังหวัดของไทย
จังหวัดในแต่ละภาคของไทย
ประวัติศาสตร์4สมัยของไทย
ดิกชั่นนารี่ออนไลน์
ห้องสมุดดิจิตอล
ห้องร้อยบุปผา
ความเป็นมาของชาติไทย
หอพระไตร
สะพายเป้ แบกกล้อง
ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ
ครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระการงานและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระสังคม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ธรรมะพุทธทาส
คำสอนโดดเด่นคือ การปล่อยวาง

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน เลขที่ 100 หมู่ 18 บ้านบุ่งเย็น ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 e-mail ; info@naponajan.com 
© 2015 All Rights Reserved
Powered by
www.naponajan.com